Добро пожаловать!

Уилямс се стреми да предостави на своите студенти най-доброто либерално образование като развие у тях академични и граждански добродетели, а и личните им качества. Академичните добродетели включват умението да изследват в дълбочина, да мислят критически, да разсъждават практически, да се изразяват ясно и да проявяват творчество при свързването на идеи. Гражданските добродетели включват не само готовност да участват в публичния и обществен живот, но и уменията, за да го правят ефективно. Тези добродетели от своя страна са свързани с личните качества. Свободното изследване, например, изисква непредубеденост; а социалната ангажираност се основава върху грижата за другите.

Нашата академична общност се състои от студенти, преподаватели и служители и разчита на участието на предишни възпитаници и родители. В нея всички сме отдадени на всеобщия ни стремеж към отличие. Студентите ни са сред най-способните в станата и чужбина, избрани заради академичните и лични качества, с които могат да допринесат към университета във и извън класната стая. Нашите преподаватели са изключително надарена група от учители, учени и артисти, посветени на образованието на студентите ни и готови да ги включат в стремежа си да разширят човешкото знание чрез оригинални изследвания и творчество. Отдадените ни служители се грижат за най-доброто възможно ниво на това образование, както и за участието и подкрепата на на нашите невероятно лоялни родители и предишни възпитаници.

Никой не може да предскаже какво знание ще е нужно на сегашните студенти през следващите десетилетия. Никое проучване на определен вид техника, на ограничените знания, достъпни в момента, или на строго зададени формули не може да реши проблемите, които все още не можем да дефинираме. Най-подвижните, най-трайните, и в крайна сметка най-практичните интелектуални ресурси, които можем да предложим на студентите, са отвореност, творческа способност, гъвкавост и, най-вече, силата на либералното образование.

С тази цел нашата програма предлага широки възможности за учене, отразява сложността и разнообразието на света, осигурява вниманието на преподавателите ни към студентите, но и насърчава студентите да учат самостоятелно. Ние се стремим да постигнем това в среда, която превръща радостта от ученето в навик.

Обръщаме голямо внимание на уроците в действащата общност: живота в общежитията, изразяването чрез изкуствата, дискусиите върху политически теми, ръководен дух в управлението на университета, изследване на личната идентичност, следването на духовни и религиозни импулси, атлетични предизвикателства и ангажираността с човешките нужди наблизо и далеч.

За да служи най-добре на своите студенти и на света, Уилямс счита за своя основна ценност да приема и подкрепя хора от всички групи на все по-разнообразното ни общество, както и да се грижи всяка дейност на Колежа да е екологична.

От това цялостно потапяне студентите научават повече, отколкото осъзнават. Потвърждават го безбройни бивши възпитаници, чийто опит от Уилямс ги е подготвил за по-пълен и ефективен живот. В крайна сметка най-големият ни принос към света е онзи, който, който нашите студенти правят в своите професии, общества и личен живот.

Ето защо очакваме нашите студенти да разберат, че образованието в Уилямс не бива да бъде считано за привилегия, от която произтичат още привилегии, а за привилегия, която им позволява да служат на цялото общество и ги нагърбва с отговорността да го правят.

В същото време, като привилегирован от историята и обстоятелствата си, Уилямс разбира своята собствена отговорност да допринася чрез мисъл и пример към света на висшето образование.

Translated by Hristo Milev